Tìm hiểu về ngành Sữa Hoa Kỳ > Thông tin và số liệu về ngành

Bản Tin Xuất Khẩu

Chào mừng Quý vị đến với Bản Tin Xuất Khẩu của Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ với các video mới được thiết kế để giúp Quý vị nắm bắt thông tin về thị trường bơ sữa.

Bản Tin Xuất Khẩu: 03/2021

 

Chào mi người, chào mng tr li vi Bn Tin Xut Khu. Đã lâu ri k t gn đây chúng tôi tôi truyn ti thông tin qua nhng video như thế này theo tng quý. Và wow, có quá nhiu th đã thay đi trên th trường sa toàn cu. Hôm nay, Stephen và tôi s đim qua nhng gì đang xy ra trên th trường và nhng gì bn nên theo dõi và tìm kiếm thông tin đ chúng ta có th tiến xa hơn nhng gì đang din ra hôm nay.

Đu tiên, hãy bt đu vi nhng gì đang xy ra? Và chúng ta đã đt ti mc hin nay như thế nào? Và tôi tin chc rng nhiu người đang xem s tò mò v nhng điu đang xy ra ti GDT, nơi mà mi người đang nhc ti, Chúng tôi nhn thy s tăng giá đu trong nhng tháng qua. Nhưng s kin vào ngày 02 tháng 03 đã khiến giá nguyên liu tăng vt. Chúng ta có th thy khá rõ khi siwj kin này x tra bên biu đ đây. Đó qu là mt đt tăng giá mnh m. Phiên đu giá nhìn chung đã chng kiến mc tăng 21% đi vi bt sa nguyên kem, và 14% đi vi sn phm bơ và ÀM tăng 7% vi tng mc tăng trung bình 15%. Nhng ch s này đt mc cao nht k t năm 2014 cho ti nay. Phiên đu giá ngày 16 tháng 03 kém lc quan hơn vi giá WMP và bơ gim nh. Tuy nhiên, khi lượng được đu giá li cao hơn, không có gì là ngc nhiên. Nhìn chung, th trường vn rt eo hp và mc giá tương đi cao so vi thi đim cùng kỳ cách đây vài năm.

Vy thì điu gì đang din ra trên th trường? Nhng đim thú v và quan trng cn phi biết. Tuy nhiên, s rt hu ích nếu chung ta hiu được nguyên nhân vì sao giá c tăng cao và mc đ n đnh ca nó. Tôi mun ch ra 2 nguyên nhân chính. Tôi s tiếp cn nguyên nhân đu tiên, sau đó Stephen s ph trách phn nguyên nhân th hai ch trong chc lát.

Nguyên nhân đu tiên gây nên s tăng giá vào năm 2021 cũng ging như nguyên nhân xy ra vào năm 2013, đó là Trung Quc. Trung Quc là th trường đơn l nhp khu sn phm bơ sa ln nht thế gii, và nhu caaif đang tăng mnh trong nước. Ti cuc đu giá ngày 2 tháng 3 mà chúng tôi đã nói đến, th trường Bc Á, c th là Trung Quc là người mua ln nht, đã mua 75% WMP và 71% SMP có sn trong cuc đu giá. Điu đó tiếp tc din ra trong phiên đu 16 tháng 3, người mua h cn sn phm và nhng sn phm có sn. Chính vì vy dn đến vic giá c nguyên liu tăng cao.

Chúng tôi cũng đã thy điu đó trong các d liu thương mi. Hàng hoá thương mi xut qua Trung Quc khiến cho th trường thương mi sa toàn cu cao hơn xu hướng ca na cui ca năm 2020. Nhưng nếu bn nhòn vào phn thương mi đi vi phn còn li ca thế giơi, nó đã tr li xu hướng vào cui quý 3 và quý 4.

Có mt s lý do cho điu này, lý gi cho vic vì sao Trung Quc mua nhiu như vy? Đim th nht, đó là do nhu cu tăng rt mnh. Chúng tôi tiếp tc nghiên cu các báo cáo v tn kho vn mc bình thường cho c bt sa nguyên kem và bt sa gy, trong khi người tiêu dùng Trung Quc đang tiêu th sn phm sa mnh hơn so vi thi kỳ trước Covid-19. Vì vy, nhu cu vn tăng mnh ngay c đi vi nhng sn phm nhp khu. Đng thi, th trường sa ni đa Trung Quc vn tăng cao hơn so vi mc bình thường trước đây mà bn có th thy trên biu đ này. Điu này đang to ra mt tình hung mà ngay c khi giá nguyên liu tăng cao nhưng nhu cu khách hàng tiêu th mnh m, thì vic nhp khu mt lượng ln hàng hoá cũng rt có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhu cu nhp khu hàng hoá mnh m t Trung Quc ch là mt na ca câu chuyn. Stephen s gii thích thêm v điu này.

Cm ơn Will. Sn lượng sa EU và New Zealand không mc tăng trưởng như Hoa Kỳ vào năm 2020. Và nhìn chung, sn lượng ca M tăng 1.76% vào năm 2020, trong khu EU ch tăng 0.81% và New Zealand ch tăng 0.09%.

Giành thi gian tp trung vào New Zealand mt chút, sn lượng sa ca New Zealand ph thuc phn nhiu vào vic chăn th trên đng c, do đó nó ph thuc rt nhiu vào thi tiết đ giúp cho đng c phát trin. Quc gia này phi đi  mt vi nhiu tr ngi v sn xut ti các thi đim khác nhau trong cùng mt năm c hn hán và mưa quá nhiu, điu này đã tác đng tiêu cc đến s phát trin ca đng c, dn đến sn lượng v cơ bn ch mc tăng 0.09% vào năm 2020.

Sn lượng nhng tháng đu năm 2021 cũng không ghi nhn s tăng trưởng đáng k. Sp ti, v mùa sn xut ca New Zealand s kết thúc vào cui tháng 5 khi b nh hưởng bi thi tiết lnh giá t Nam Bán Cu. Rt cuc, điu này có nghĩa gì? New Zealand đang cm thy h thiếu ht sn lượng. Và min là mc nhu cu ca Trung QUc đang tiếp tc mc cao như vy trong khong thi gian bt thường thì ngun cung ca th trường s rt eo hp.

Đi vi Liên Minh Châu Âu EU, câu chuyn hoàn toàn tương t vi New Zealand, nơi mà thi tiết biến đng và tác đng tiêu cc đến sn lượng năm 2020. Sn lượng sn xut sa ca toàn khi Châu Âu ch tăng mc không đáng k 0.81%. Thi tiết lnh giá đã cn tr vic sn xut, đc bit vào quý 4 năm ngoái ti các nước ch cht như Đc 0 ch tăng 0.05% vao fnawm 2020, nhưng li gim 0.75% sp vi quý IV cùng kỳ. Tương t, Pháp sn lượng đã tăng 0.25% trong năm ngoái, nhưng gim 0.56% so vi quý IV cùng kỳ. Và chúng tôi cũng nhn thy được xu hướng này s tiếp tc din ra trong sut phn đu ca năm 2021, khi sn lượng tiếp tc gim thp hơn.

Tuy nhiên, khi thi tiết tr nên m hơn, sn lượng d kiến s tăng lên và tiến gn v mc sn lượng v mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, sn lượng sa s không kỳ vng tăng vào na đu năm nay và thc tế hơn là có th gim nh hoc đi ngang. Điu này có nghĩa là trong tương lai, EU s tiếp tc đi mt vi mt đt sn lượng eo hp trong khi sn xut sa không thc s mnh. Và mt ln na, cũng ging như New Zealand, EU tiếp tc đi mt vi th trường tht cht khi Trung Quc tăng nhu cu mt cách mnh m như hin nay.

Cui cùng thì Hoa Kỳ thì như thế nào? Hoa Kỳ, New Zealand và EU cùng nhau xut khu khong 8.2 triu tn cht rn t sa vào năm 2020, chiếm 70-80% ngun cung cht rn t sa xut khu trên toàn cu. Khi c EU và New Zealand đu phi đi mt vi tình hình sn xut m nht, Hoa Kỳ là nhà sn xut sa ln duy nht hin không gp khó khăn trong sn xut và do đó, s có th tăng sn lượng xut khu, đc bit là trên thc tế là Hoa Kỳ  hin đang có kh năng cnh tranh v giá trên th trường toàn cu. Đim cn tr duy nht ca Hoa Kỳ là xut khu b hn chế và vic khó di chuyn sn phm qua các cng. Khiê vn đ này được ci thin vào cui 2021 thì xut khu s d dàng hơn.

Trong tương lai dài hn, các quy đnh s đóng vai trò mnh m đi vi c New Zealand và EU vi các điu kin môi trường cn tr s phát trin ngành công nghip ca hai nước. Các quy đnh v tài nguyên nước New Zealand s gii hn s phát trin ca đàn gia súc và kết qu cũng s tương t vi khi EU xut phát t các sáng kiến đm bo tính phát trin bn vng s gây tr ngi lên đàn gia súc. Điu này khiến s cho s tăng trưởng ca ngành công nghip này ti New Zealand và EU s ph thuc nhiu đàn bò hin có, và ph trược vào s tăng trưởng trên tng con bò. Trong khi nhu cu trên toàn cu vượt trên nhng khó khăn này, Hoa Kỳ ni lên như mt s la chn tt nht có th đáp ng s tăng trưởng theo nhu cu sn phm bơ sa trong tương lai.

Và, đó là tt c cho tp Bn Tin Xut Khu ca tháng này. Xin vui lòng liên h Will hoc tôi nếu có bt kỳ nhn xét hoc câu hi nào và chúng tôi luôn mun được trò chuyn vi bn vào ln kế tiếp. Cm ơn!

 

 

 

Bản Tin Xuất Khẩu: 12/2020

Bản Tin Xuất Khẩu: 10/2020

Bản Tin Xuất Khẩu: 09/2020

Bản Tin Xuất Khẩu: 08/2020

Bản Tin Xuất Khẩu: 07/2020

Bản Tin Xuất Khẩu: 06/2020