Thông cáo báo chí

2018

Sự Đa Dạng và Linh Hoạt của Phô Mai Mỹ Trưng bày tại Triển lãm Food & Hotel Hà Nội

Ngày 27 tháng 11, 2018

đọc thêm

SÁNG TẠO CÙNG BƠ SỮA HOA KỲ HƯỚNG TỚI SỨC KHOẺ VÀ DINH DƯỠNG

Ngày 15, 2018

đọc thêm

2017

Sự Đa Dạng Của Phô Mai Đặc Sản Đổi Mới Hương Vị của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam và Triển Vọng

Ngày 10 tháng 11, 2017

đọc thêm