Đảm bảo chất lượng

Truy xuất nguồn gốc: Cam kết tiêu chuẩn cao hơn

Truy xuất nguồn gốcLà nhà cung cấp toàn cầu về các sản phẩm và nguyên liệu bơ sữa, ngành sữa và các sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ cam kết luôn nắm rõ dữ liệu về nơi sản xuất các sản phẩm này tại Hoa Kỳ, nguồn gốc sữa được dùng để sản xuất sản phẩm, và vị trí của sản phẩm trong chuỗi cung ứng. Thông tin này là kết quả của tập hợp các công nghệ và quy trình đã qua thử nghiệm và chứng minh và hiện đang được các công ty sữa Hoa Kỳ trên toàn quốc áp dụng. Các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc nâng cao của sữa Hoa Kỳ được phát triển thông qua Trung tâm phát triển sản phẩm mới ngành sữa Hoa Kỳ và được xem xét sửa đổi cùng với nhà chế biến Hoa Kỳ. Tính đến tháng 8 năm 2014, 70% công ty sữa Hoa Kỳ đã cam kết áp dụng các tiêu chuẩn tự nguyện này bao gồm ba tiêu chí chính:

  • Lập mô hình nhà máy để ghi nhận điểm đến của những lô hàng mới và vị trí nơi sản phẩm được chuyển hóa;
  • Tạo dấu nhận dạng lô được khách hàng công nhận và sử dụng;
  • Lưu giữ hồ sơ để hỗ trợ khả năng thu hồi thích hợp và hiệu quả.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc của ngành sữa và các sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ có ý nghĩa gì với khách hàng? Nói đơn giản là trong trường hợp hiếm gặp sản phẩm bị nhiễm bẩn trong nhà máy hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, các nhà cung cấp Hoa Kỳ có thể nhanh chóng xác định sản phẩm bị ảnh hưởng (thường là trong vòng chưa đến hai giờ) và truy xuất nguồn gốc. Hơn nữa, công nghệ và các quy trình nghiêm ngặt được yêu cầu thực hiện để đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc nâng cao này cũng cải thiện chất lượng và sự an toàn chung của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về truy xuất nguồn gốc nâng cao của Sữa Hoa Kỳ.