Sự kiện

USDEC Booth at IFT 2014

Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ tổ chức rất nhiều các hoạt động và sự kiện khác nhau trên thế giới. Các chương trình tiếp thị này được thiết kế để hướng tới tăng nhu cầu và các tham khảo của bơ sữa Hoa Kỳ, và điều quan trọng nhất là đẩy nhanh tốc độ thành công của khách hàng trên thị trường.

Để biết thông tin các sự kiện được tổ chức gần bạn, vui lòng nhấn nút Các Sự Kiện sắp diễn ra được liệt kê bên dưới.

Sự Kiện Sắp Tới

Sự Kiện Đã Diễn Ra

  • Đạm sữa Mỹ - Các Cơ Hội Mới Trong Bình Thường Mới

    Việt Nam

    Kính mời các anh chị tham dự webinar của chúng tôi với chủ đề “Đạm sữa Mỹ - Các Cơ Hội Mới Trong Bình Thường Mới” vào lúc 9:00 sáng thứ Ba ngày 07/12/2021. Webinar sẽ cung cấp thông tin chi tiết và ý tưởng về cách mà đạm sữa Hoa Kỳ, một nguyên liệu bền vững và có lợi ích về dinh dưỡng, có thể giúp bạn đạt được thành công trong việc đổi mới sáng tạo.

    Xem thêm