Tính bền vững và trách nhiệm quản lý

Tính bền vững

Là một nhà tiên phong trên toàn cầu về tính bền vững và trách nhiệm xã hội, cộng đồng bơ sữa Hoa Kỳ đóng luôn góp vào hệ thống thực phẩm bền vững hiện tạị và cả trong tương lai. Ngành bơ sữa Hoa Kỳ đã có một cam kết lâu dài đối với sức khoẻ người tiêu dùng, một hành tinh khỏe mạnh và các cộng đồng lành mạnh.


Chúng tôi luôn giúp các nhà sản xuất thực phẩm và thức uống trên toàn thế giới sản xuất ra các sản phẩm bổ dưỡng và ngon hơn, sản phẩm làm ra đáp ứng các yêu cầu xã hội, môi trường và kinh tế.

Hoa Kỳ sản xuất nhiều sản phẩm và nguyên liệu sữa tự nhiên, lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe cho mọi lứa tuổi trên thế giới, bắt đầu bằng sản xuất sản phẩm sữa bò bổ dưỡng. Sản xuất thành công không chỉ phụ thuộc vào việc chăm sóc đàn bò, mà còn phụ thuộc vào không khí, nước, đất sạch và hệ sinh thái bền vững.

Vào năm 2017, sản xuất một đơn vị sữa sử dụng ít nước hơn 30%, ít đất hơn 21% và lượng khí thải carbon nhỏ hơn 19% so với năm 2007. Với nỗ lực không ngừng cải tiến, Ngành bơ sữa Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến mới là trung hòa carbon hoặc tốt hơn vào năm 2050.

Những cống hiến quan trọng đó mở rộng đến các lĩnh vực phù hợp với các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là tập trung vào an toàn thực phẩm, sức khỏe con người và quản lý trách nhiệm đối với tài nguyên thiên nhiên, gồm cả động vật.

Chúng tôi nhận thấy rằng: bền vững có nghĩa là đáp ứng đúng theo các yều cầu khác nhau. Từ việc giảm chất thải đến nguồn cung đáng tin cậy, hãy tìm hiểu thêm thông tin về những nỗ lực cụ thể của ngành công nghiệp và các thành viên của chúng tôi trong các chủ đề dưới đây