Dịch vụ USDEC

Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa và Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ (USDEC) cung cấp nhiều dịch vụ được thiết kế để tăng doanh số bán nguyên liệu và sản phẩm bơ sữa của Hoa Kỳ.

Nhóm tiếp cận thị trường và các vấn đề pháp lý

Nhóm chuyên gia giám sát môi trường pháp lý trên toàn thế giới để xác định các thay đổi về thuế quan, tiêu chuẩn sản phẩm, quy định nhập khẩu và các vấn đề tiếp cận thị trường khác để tạo điều kiện cho các giao dịch thuận lợi.

Chính sách thương mại

Các chuyên gia về chính sách thương mại của USDEC làm việc để đạt được kết quả tốt nhất cho sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại và giải quyết những tranh chấp thương mại hiện tại và các nguy cơ đối với tăng trưởng xuất khẩu bơ sữa của Hoa Kỳ.

Marketing toàn cầu

Nhóm marketing toàn cầu làm việc để thúc đẩy nhu cầu và ưu đãi dành cho bơ sữa Hoa Kỳ thông qua các dịch vụ marketing giúp đẩy nhanh sự thành công của người tiêu dùng trên thị trường, mở đường để ngành công nghiệp Hoa Kỳ nắm được các tiềm năng chưa khai thác trên thị trường toàn cầu.

Chiến lược và tầm nhìn sâu rộng

Nhóm chiến lược và tầm nhìn sâu rộng tìm kiếm các cơ hội thị trường cho sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ và thông qua nghiên cứu, hợp tác và nhanh chóng nắm bắt tính năng động của thị trường, xây dựng chiến lược cụ thể để các nhà cung cấp Hoa Kỳ có thể tận dụng cơ hội.