Liên hệ với chúng tôi

deco wave

Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa và Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ có nguồn lực và kiến thức chuyên môn đa dạng để hỗ trợ các nhu cầu thông tin về bơ sữa Hoa Kỳ. Bắt đầu bằng cách tìm kiếm Câu hỏi thường gặp sử dụng các chủ đề được liệt kê trong ô thả xuống bên phải. USDEC chỉ có thể cung cấp hỗ trợ cho các câu hỏi về bơ sữa có liên quan đến sữa bò nguồn gốc từ Hoa Kỳ.

Cho các yêu cầu chung vui lòng liên lạc với văn phòng USDEC tại địa phương: phuongd@prcon.com