Trợ cấp lương thực

Food Aid

Sữa Hoa Kỳ cho dinh dưỡng toàn cầu

Nguyên liệu từ bơ sữa đóng vai trò chính trong việc giữ mạng sống của trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở các quốc gia có thu nhập thấp trên toàn thế giới. Gần đây hơn, protein sữa đã được bổ sung cho thực phẩm nhằm mục tiêu đến hơn 500 triệu trẻ em có nguy cơ bị còi xươngvà gầy yếu và nhằm bổ sung dinh dưỡng cho những người bị HIV và AIDS hoặc trong môi trường cấp cứu.

Chương trình hỗ trợ lương thực của Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa và Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ (USDEC) được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức tình nguyện tư nhân (PVO) và các tổ chức viện trợ khác cũng như các cơ quan chính phủ để kết hợp sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ vào các chương trình phát triển và hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp. Mục đích là cải thiện dinh dưỡng cho thành phần dân số dễ bị tổn thương nhất trên thế giới thông qua các biện pháp mở rộng kiến thức và giải thích để kết hợp nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ trong nhiều chương trình trợ cấp lương thực khác nhau.

Truy cập trang web của Bơ sữa cho dinh dưỡng toàn cầu của USDEC www.DairyforGlobalNutrition.org để biết thông tin khoa học, nghiên cứu độc lập, biên bản hội thảo, công thức bắt đầu và một số tài liệu về nhiều lợi ích của sức khỏe và hoạt động và ứng dụng sử dụng nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ lương thực.

Ngoài ra, đọc thêm về lựa chọn ứng dụng được lập công thức cho các chương trình hỗ trợ lương thực sử dụng đồ nướng, sản phẩm sữa phối chế và thực phẩm chế biến sẵn. Công thức được đánh dấu thể hiện tính linh hoạt của nguyên liệu sữa Hoa Kỳ và cách để có thể dễ dàng kết hợp vào bất kỳ món ăn nào trên thế giới.