Thông tin và số liệu về ngành

Tài liệu bơ sữa

Tài liệu này nêu bật thế mạnh nhiều mặt của Sữa Hoa Kỳ, từ triển vọng ngành rộng lớn cũng như trọng tâm cụ thể theo sản phẩm (ví dụ: phô mai, sữa bột, đạm sữa, váng sữa và bơ). Tài liệu cũng cung cấp nhiều thông tin cho khách hàng để giúp họ đẩy mạnh thành công trong thị trường với Sữa Hoa Kỳ.

Tổng quan về ngành sữa và các sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ

Tài liệu 4 trang này cung cấp tổng quan nhanh về ngành sữa và các sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ.

Tổng quan về phô mai Hoa Kỳ

Tài liệu 4 trang này cung cấp tổng quan nhanh về ngành công nghiệp phô mai Hoa Kỳ.

Sự đa dạng và tính kinh tế của phô mai

Tài liệu 4 trang này cung cấp tổng quan về sự vươn xa liên tục của Liên minh châu Âu với chỉ dẫn địa lý (GI) trên khắp thế giới.

Tổng quan về USDEC

Tài liệu 2 trang này cung cấp tổng quan về Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa và Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ cũng như cách có thể giúp đẩy mạnh thành công trong thị trường toàn cầu.

Tổng quan về whey & váng sữa Hoa Kỳ

Tài liệu 4 trang này cung cấp tổng quan về whey & váng sữa Hoa Kỳ.