Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ

Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát toàn cầu không phải luôn đứng yên, và ngành công nghiệp sữa Hoa Kỳ cũng vậy. Trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ các hộ chăn nuôi bò sữa đến nhà chế biến sữa và nhà sản xuất sản phẩm và nguyên liệu, ngành công nghiệp sữa Hoa Kỳ liên tục tăng đầu tư và mở rộng phạm vi sản phẩm bơ sữa nhằm đáp ứng nhu cầu’ sản phẩm và kinh doanh gia tăng của khách hàng.