Giới thiệu về USDEC

U.S.%20Dairy%20Export%20Council

Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa và Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ (USDEC) là tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận đại diện cho lợi ích thương mại toàn cầu của các nhà sản xuất bơ sữa, nhà chế biến độc quyền và liên doanh, nhà cung cấp nguyên liệu và nhà xuất khẩu. 

Được thành lập từ năm 1995, sứ mệnh của USDEC là đẩy mạnh nhu cầu về nguyên liệu và sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận và hỗ trợ các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó tạo điều kiện tăng doanh số. Đạt được sự chủ động nhờ nghiên cứu và cộng tác với các thành viên, chính phủ, học viện và nhiều tổ chức liên quan có cùng mục đích đảm bảo cho sức sống và sự phát triển của ngành công nghiệp sữa Hoa Kỳ. USDEC, cùng với mạng lưới các văn phòng tại nước ngoài của mình, cũng trực tiếp làm việc với khách hàng và người tiêu dùng toàn cầu để đẩy mạnh sức mua của khách hàng và thành công của các sản phẩm mới với các nguyên liệu và sản phẩm bơ sữa của Hoa Kỳ.  

Dairy Management Inc., một tổ chức tiếp thị, quảng bá và nghiên cứu hoạt động dựa trên quỹ đóng góp của nhà chăn nuôi bò sữa, là nhà tài trợ chính của USDEC thông qua các chương trình xúc tiến bơ sữa. Phòng Nông Nghiệp Đối Ngoại, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu và tài trợ hội phí cho các sáng kiến chính sách thương mại của Hiệp hội.