Sản phẩm dinh dưỡng và y tế

Sản phẩm dinh dưỡng và y tế

Đạm whey, đạm sữa, lactose và bột sữa Hoa Kỳ là những nguyên liệu chính trong các sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho mọi đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi. Hãy tìm hiểu các thông tin kỹ thuật và tiếp thị liên quan đến những ứng dụng quan trọng và cơ hội dành cho các loại nguyên liệu bơ sữa trong ba danh mục sản phẩm phụ thuộc vào nguồn protein chất lượng cao hiện đang có nhu cầu tiêu thụ lớn: dinh dưỡng trong thể thao, dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và thức ăn cho bệnh nhân.

Dinh dưỡng trong y tế

Dinh dưỡng trong y tế

Lợi thế chất lượng protein trong đạm sữa được thể hiện ở việc đạm sữa được sử dụng trong sản phẩm dinh dưỡng y tế ngày càng nhiều.                                             

Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đại diện cho danh mục sử dụng nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ ngày càng tăng.                                 

Dinh dưỡng trong thể thao

Dinh dưỡng trong thể thao


Từ các loại nước giải khát đến thanh và thạch dinh dưỡng, đạm sữa Hoa Kỳ đang ngày càng phổ biến trong các sản phẩm dành cho những người rèn luyện thể chất.