Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Váng sữa Hoa Kỳ

Chủng loại váng sữa

Váng sữa là một đồng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất đạm whey cô đặc (WPC), sữa siêu lọc (UF) và đạm sữa cô đặc (MPC). Thành phần của váng sữa sẽ thay đổi đôi chút tùy theo nguyên liệu gốc được sử dụng. Hãy khám phá việc bổ sung váng sữa hoặc whey váng sữa Hoa Kỳ vào thực phẩm và nước giải khát giúp tăng hương vị tự nhiên, bổ sung lợi ích dinh dưỡng, chức năng và giá trị như thế nào.