Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Lactose Hoa Kỳ

Danh mục lactose

Lactose, một loại đường sữa, là loại carbohydrate thường được lấy từ whey và có trọng lượng chất khô sữa dồi dào nhất. Lactose là loại disaccharide được cấu tạo từ monosaccharides Alpha-D-glucose và Beta-D-galactose. Đây là một loại đường chuyển hóa có thể phản ứng tự do với các gốc axit amin trong protein trong một vài trường hợp. Lactose là loại nguyên liệu linh hoạt cung cấp nhiều lợi ích về chức năng trong thành phẩm cho người dùng. Hoa Kỳ sản xuất các sản phẩm có chứa lactose cho thức ăn chăn nuôi, dược phẩm và lactose công nghiệp, mỗi loại có những đặc điểm thông số kỹ thuật riêng.