Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Váng sữa Hoa Kỳ

Câu hỏi thường gặp

Váng sữa (còn được gọi là sản phẩm sữa khô) là một đồng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất đạm whey cô đặc, đạm whey phân lập, sữa siêu lọc, đạm sữa cô đặc hoặc đạm sữa phân lập.

Nói chung, 10 đến 11 gam váng sữa sẽ thay thế cho 1 gam muối, hoặc 3 đến 4 gam váng sữa khử lactose sẽ thay cho 1 gam muối trong một công thức chế biến. Nên cân bằng việc bổ sung váng sữa hoặc váng sữa khử lactose bằng cách giảm các nguyên liệu lớn khác như bột, chất béo, trứng, đường hạt và các hydrat cacbon khác. Trong nhiều trường hợp, có thể tiết kiệm tổng chi phí sản phẩm do váng sữa thay thế cho nhiều thành phần đắt tiền khác.

Tại Hoa Kỳ, có thể liệt kê whey váng sữa dưới dạng "sản phẩm sữa rắn" trên chú thích về thành phần. Sản phẩm sữa rắn là một phương thức tiết kiệm chi phí để bổ sung chất khô sữa vào các sản phẩm bánh nướng và bánh kẹo. Váng sữa cũng được sử dụng như chất thay thế muối trong một số ứng dụng.