Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Đạm sữa Hoa Kỳ

Lý do chọn đạm sữa Hoa Kỳ

Nhà cung cấp tiềm năng


Sản xuất nguyên liệu đạm sữa là tương đối mới trong thế giới nguyên liệu sữa Hoa Kỳ, với sản phẩm đạm sữa cô đặc đầu tiên (MPC) được sản xuất năm 2000. Trong những năm gần đây, các nhà chế biến nguyên liệu Hoa Kỳ đã tăng cường chuyên môn hóa trong sản xuất đạm sữa. Ví dụ: sản lượng đạm sữa cô đặc nội địa đã đạt đến kỷ lục mới 57.000 tấn trong năm 2014, tăng 41% so với năm 2010. Xuất khẩu MPC Hoa Kỳ cũng tăng nhanh, tăng 69% trong năm 2014 so với năm trước, đạt 52.000 tấn.

Sản lượng đạm sữa cô đặc Hoa kỳ

 

Đầu tư vào các ý tưởng và nguyên liệu mới


Ngành công nghiệp sữa Hoa Kỳ nhận thấy tầm quan trọng của mình trong việc giúp người tiêu dùng đưa được sản phẩm ra thị trường. Đó là lý do tại sao các nhà cung cấp sữa Hoa Kỳ không ngừng tăng cường công nghệ và đầu tư để liên tục đáp ứng các thông số chất lượng và cảm quan của người mua. Ví dụ: các công nghệ tách mới tạo cơ sở để phát triển MPC, sản phẩm thường được sản xuất thông qua quy trình lọc (lọc tinh, siêu lọc và lọc hai lần), sau khi sấy phun. Bằng cách đầu tư vào loại hình công nghệ này, các nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu về chức năng và dinh dưỡng cụ thể, vốn không thể có ở các loại sữa bột tiêu chuẩn khác trong chế biến thực phẩm. Việc cung cấp các nguyên liệu giá trị gia tăng, mang lại những chức năng và lợi thế để đạt được công thức sản phẩm thành công, luôn là ưu tiên cho ngành sữa Hoa Kỳ.