Sản phẩm từ sữa Hoa Kỳ > Đạm sữa Hoa Kỳ > Danh mục đạm sữa

Đạm sữa phân lập

MPIĐạm sữa phân lập (MPI) được sản xuất bằng phương pháp lọc (siêu lọc và lọc hai lần) giúp giữ lại tất cả cazein và đạm whey thiết yếu trong dòng nguyên liệu của thành phẩm. Điều này dẫn đến tỷ lệ cazein trên đạm whey tương đương với tỷ lệ của sữa gốc (khoảng 80:20) mà không cần kết hợp cazein được sản xuất riêng (cazeinat) và đạm whey. Các MPI chứa tối thiểu 90% protein (thường trong khoảng 90% đến 91% protein theo trọng lượng).


Thành phần của đạm sữa phân lập (MPI)

Sản phẩmProtein %Chất béo %Lactose %Chất khoáng %Độ ẩm %
MPI tối thiểu 89,5* tối đa 2,50 tối đa 5,0 tối đa 8,0 tối đa 6,0

(*)  Hàm lượng protein trên 80% được báo cáo trên cơ sở điều kiện khô, tất cả các thông số khác được báo cáo như "tình trạng vốn có" Tiêu chuẩn do Viện Nghiên cứu các Sản phẩm Bơ sữa Hoa Kỳ đề xuất, 2014    


Trên nhãn

Sản phẩm được dán nhãn là MPI phải chứa tối thiểu 89,5% protein.  

Ứng dụng điển hình

MPI thường được sử dụng trong các sản phẩm giá trị gia tăng, như các sản phẩm ăn kiêng, thức ăn cho bệnh nhân chứa lượng protein cao và các thanh dinh dưỡng.