Sức khỏe và Thể chất > Protein sữa (Whey & Sữa)

Hồi phục sau tập luyện

Whey protein Hoa Kỳ được biết đến như là một thành phần chính của chế độ dinh dưỡng tập luyện cho vận động viên thể hình và các vận động viên chuyên nghiệp khác. Tuy nhiên, protein từ sữa Hoa Kỳ không chỉ dành cho người yêu thích tập thể hình cấp độ cao. Tất cả các cấp độ yêu thích thể thao từ người tập vào cuối tuần cho đến người thường xuyên đến phòng tập đều có thể hưởng lợi từ những sản phẩm chứa protein từ sữa chất lượng cao như protein từ sữa Hoa Kỳ như là một phần trong toàn bộ phong cách sống năng động của họ. Nhiều cơ hội đổi mới dành cho nhà phát triển công thức để đổi mới dinh dưỡng liên tục với protein từ sữa và whey protein Hoa Kỳ để mọi người ăn trước, trong hoặc sau khi tập luyện. 

Đặc biệt, whey protein hỗ trợ hồi phục nhanh hơn sau khi tập luyện và có thể giúp:

  • Hồi phục và khôi phục cơ sau tập luyện: Protein chất lượng cao, như whey protein Hoa Kỳ, có thể là một phần quan trong của kế hoạch hồi phục sau tập luyện. Trong khi luyện tập, cơ trải qua quá trình thả lỏng và hồi phục thông thường. Sử dụng whey protein Hoa Kỳ chất lượng cao sau khi tập luyện có thể giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục và giảm tình trạng đau nhức bằng cách tăng tổng hợp cơ1.
  • Xây dựng cơ bắp: Duy trì và xây dựng cơ bắp là mục tiêu quan trọng của mọi người. Tin vui là việc kích thích tổng hợp protein cơ (phát triển cơ bắp) có thể đạt được với chỉ 10g whey protein sau khi luyện tập sức chịu đựng2.
  • Cải thiện hiệu quả của lần tập tiếp theo: Sử dụng whey protein trong và/hoặc sau khi tập luyện cũng có thể giúp hồi phục bằng cách cải thiện sức mạnh, giúp giảm dấu hiệu phá cơ và cải thiện hiệu quả của lần tập tiếp theo.
Thông tin chi tiết về ứng dụng

Thông tin chi tiết về ứng dụng

Truy cập chuyên khảo, Đạm whey Hoa Kỳ và Dinh dưỡng trong thể thao

Cảm hứng đổi mới

Cảm hứng đổi mới

Tải xuống bản trình bày, Protein từ sữa: Phù hợp với nước giải khát

Câu chuyện truyền thông

Câu chuyện truyền thông


Đọc bài viết, Dinh dưỡng trong thể thao và sữa: Lựa chọn thể thao                     


1 Witard OC, Jackman SR, Breen L, Smith K, Selby A, Tipton KD. Tốc độ tổng hợp protein sợi cơ sau bữa ăn để đáp ứng việc tăng lượng whey protein khi nghỉ ngơi và sau khi luyện tập sức chịu đựng. Am J Clin Nutr. 2014;99(1):86-95.
2 Tang JE, Manolakos JJ, Kujbida GW và những người khác. Lượng protein tối thiểu có carbohydrate sẽ kích thích tổng hợp protein cơ sau khi tập luyện sức chịu đựng ở thanh niên tập luyện. Appl Physiol Nutr Metab. 2007;32:1132-1138.