Thông tin và số liệu về ngành

Thống kê xuất khẩu

Số liệu thương mại chính thức cho sáu năm qua, tổng hợp từ Phòng Nông Nghiệp Đối Ngoại của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, được cập nhật hàng tháng. Mỗi trang sản phẩm sẽ phân chia xuất khẩu Hoa Kỳ theo điểm đến, bao gồm cả tổng hợp theo khu vực, để cho thấy cái nhìn rõ hơn về xu hướng xuất khẩu dài hạn của Hoa Kỳ.

Số liệu thương mại xuất khẩu năm 2015 (5 tháng)

Từ đầu năm 2015 đến hiện tại
Tất cả sản phẩm từ sữa Giá trịKhối lượng 
Tất cả whey khô Giá trịKhối lượng 
Dầu bơ khan (AMF) Giá trịKhối lượng 
Giá trịKhối lượng 
Phô mai Giá trịKhối lượng 
Sữa nước và kem Giá trịKhối lượng 
Kem lạnh Giá trịKhối lượng 
Lactose Giá trịKhối lượng 
Anbumin sữa Giá trịKhối lượng 
Bột sữa gầy (NFDM) Giá trịKhối lượng 
Whey ngọt Giá trịKhối lượng 
Sữa bột nguyên kem Giá trịKhối lượng 
Đạm whey cô đặc Giá trịKhối lượng 
Sữa chua Giá trịKhối lượng
Các khu vực tiêu chuẩn hóa cho số liệu xuất khẩu Khu vực

 

Dữ liệu thương mại xuất khẩu hàng năm 2014
Tổng giá trị xuất khẩu sữa Hoa Kỳ $7,1 tỷ 
Tổng lbs sữa khô Hoa Kỳ đã xuất khẩu 3,96 tỷ
Phần trăm sản lượng sữa Hoa Kỳ đã xuất khẩu 15,4%*
Phần trăm đạm whey Hoa Kỳ đã xuất khẩu 58%
Phần trăm sữa bột tách bơ/sữa khô không béo Hoa Kỳ đã xuất khẩu 52%
Phần trăm chất béo sữa Hoa Kỳ đã xuất khẩu 8,6%
Phần trăm phô mai Hoa Kỳ đã xuất khẩu 7,1%

*Tổng sữa khô