Sách Tham Khảo về Các Loại Bột Sữa và Đạm Sữa Hoa Kỳ

Sách Tham Khảo về Các Loại Bột Sữa và Đạm Sữa Hoa Kỳ

Nguyên liệu sữa không chỉ được dùng để gia tăng nguồn sữa ở địa phương, mang lại lợi ích dinh dưỡng và sự thuận tiện cho việc sử dụng hoặc đem lại các lợi ích chức năng hay thời hạn sử dụng, mà chúng còn góp phần vào sự thành công của các nhà sản xuất thực phẩm. Sách hướng dẫn chi tiết này được thiết kế để hướng dẫn và giáo dục người mua và người tiêu dùng quốc tế về bột sữa và đạm sữa Hoa Kỳ.