Permeate: Nguyên Liệu Phổ Biến

Permeate: Nguyên Liệu Phổ Biến

Trong thập kỷ qua, số lượng sản phẩm sử dụng permeate trên toàn cầu đã tăng vọt. Với nhiều lợi ích mà nguyên liệu này mang lại như: tăng cường hương vị, giảm natri, là khoáng chất bổ dưỡng, có tính hóa nâu và tiết kiệm chi phí thì không có gì ngạc nhiên về sự tăng trưởng này.